Algemeen

DE VERENIGING IN DE PERS
Benieuwd wat er allemaal over onze prachtige vereniging geschreven wordt? Kijk dan hier of klik rechts bij "de vereniging in de pers"

FIETSROUTES
Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) viert in 2017 haar 50-jarig jubileum en dat moet gevierd worden. Daarom biedt de HVR iedereen gratis fietsroutes aan.
HVR-lid Piet van de Venne voert je met zijn fietstochten niet alleen langs de mooiste landschappelijke plekjes van de Roerstreek, maar ook langs monumenten en punten van aandacht. Omdat de Roerstreek zo gevarieerd is en zoveel moois en interessants te bieden heeft, was het onmogelijk alles in één route uit te brengen. Daarom zijn er drie verschillende routes gemaakt. De routes én de kaart kunnen hieronder gedownload worden. Een luxe gedrukte jubileumuitgave is te koop in het museum.

1. De Merovingers (ongeveer 37 km)
    routebeschrijving en kaart
2. De Maas (ongeveer 38 km)
    routebeschrijving en kaart
3. Everzwijn (ongeveer 42 km)
    routebeschrijving en kaart

BOEKEN
Heemkundevereniging Roerstreek bezit een bibliotheek van boeken en tijdschriften op een breed terrein van onderwerpen, vooral toegespitst op het gebied van de heemkunde en de geschiedenis van de Roerstreek. Deze werken worden - onder voorwaarden - alleen aan HVR-leden uitgeleend. Antiquarische werken, naslagwerken en periodieken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel worden ingezien tijdens de openingstijden van het museum. Inzage geldt ook voor niet-leden.

KERKREGISTERS EN BURGERLIJKE STAND
Het betreft hier kopieën van de kerkregisters van een aantal Roerstreekdorpen zoals die in het RHCL van Maastricht aanwezig zijn. Ook is er een aantal registers van de Burgerlijke Stand aanwezig.

BIDPRENTJES
In de loop der jaren is het bidprentjesarchief door diverse schenkingen behoorlijk gegroeid. De gegevens van ruim 180.000 bidprentjes zijn inmiddels in de computer ingevoerd.

OUDE DAG- EN WEEKBLADEN
Van de Maas- en Roerbode (later dagblad De Limburger) zijn vanaf 1949 de meeste jaargangen aanwezig. Een lijst met de aanwezige jaargangen is in de maak.

TRANCHOTKAARTEN
Deze kaarten werden ten tijde van Napoleon vervaardigd op een schaal van 1:20.000. De recente druk heeft dezelfde schaal als de normale topografische kaarten (1:25.000). Uit de vergelijking van de Tranchotkaart met de huidige topografische kaart zijn de grote veranderingen in het landschap zichtbaar. De kaarten van Midden-Limburg en ruime omgeving zijn aanwezig.

ZOEKEN OP TREFWOORD IN DE JAARBOEKEN (DEMOVERSIE)
Een werkgroep is bezig met het samenstellen van een index van alle jaarboeken. Momenteel is deel 1 t/m 14 gereed. In onderstaand zoekvenster kan een trefwoord worden ingevoerd. Door te klikken op een van de resultaten wordt weergegeven in welk boek en op welke pagina het artikel te vinden is.