RABO-clubkascampagne

STEUN DE HVR MET DE RABO-CLUBKASCAMPAGNE
Ook in 2017 heeft Rabobank Roermond/Echt besloten dat de leden van de bank bepalen, hoe het gereserveerde bedrag van € 175.000,- als steun voor de bij de bank ingeschreven verenigingen verdeeld zal worden. Zowel de Heemkundevereniging Roerstreek als de Stichting 50 jaar Heemkundevereniging Roerstreek staan ingeschreven in deze campagne.

Als u lid bent dan krijgt u van de Rabobank in de tweede week van mei een code die u moet gebruiken om uw stem uit te kunnen brengen. U krijgt 5 stemmen en u mag slechts twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. U zult dus minimaal 3 verenigingen blij maken met uw stem. Om ons maximaal te steunen kunt u het beste twee stemmen uitbrengen op de Heemkundevereniging Roerstreek en 2 stemmen op de Stichting 50 jaar Heemkundevereniging Roerstreek.

Voor de HVR is een bijdrage van de Rabobank een belangrijk onderdeel in de jaarlijkse begroting. De vereniging onderhoudt met deze gelden het museum en organiseert de lezingen, de bibliotheek, de maandagavondwandelingen en de uitgiften van Klepper en het jaarboek!

Oók voor de stichting 50 jaar Heemkundevereniging Roerstreek is een hoge financiële bijdrage aan het jubileumprogramma, dat met recht ambitieus genoemd wordt, van harte welkom. Hiermee worden de activiteiten ondersteund zoals de fietstochten en wandelingen, het hoofdfeest van 1 en 2 juli, het symposium en het slotconcert in de basiliek.

Kent u andere leden? Vertel hen over de vele activiteiten van onze vereniging en de fantastische feestprogramma’s gedurende ons jubileumjaar.