‘Linne, de dörpsfilm van 1959’ op dvd.

Een jaar geleden werd een eerste dvd uitgegeven van een in 1956 opgenomen dorpsfilm.  Drie jaar later, in het jaar 1959, werd een tweede, 80 minuten durende dorpsfilm door de filmmaker Adolfs in Linne opgenomen.
Bij voldoende vóór-inschrijvingen zijn de Heemkundevereniging Roerstreek en de Koninklijke Harmonie Lentekrans voornemens om medio oktober ook een dvd van deze in 1959 opgenomen dorpsfilm over Linne uit te brengen.
De film is weer een prachtige momentopname van personen  en verenigingen die in 1959 het dorpsleven mede bepaalden en bevat voor veel inwoners beeldfragmenten met familie, school- en sportvrienden, kennissen, collega’s etc., een echt tijdsdocument. Bijna alle straten met bedrijven en bewoners komen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden weer in beeld.
Er zijn tevens opnames gemaakt bij het Esso-Depot, de Grinderij, het spoor-wegemplacement (met door paarden getrokken wagons), de jongens-, meisjes- en kleuterschool, het Groene Kruisgebouw, de kloostertuin, kasteel Heysterum, een paardenkeuring, een geweldige demonstratie van de vrijwillige brandweer, speeltuin met zwembaden De Weerderhof en Jeugdwerk Linne.    


Van de volgende verenigingen zijn demonstraties opgenomen: voetbalclub Linne, de ruiterclub, handboogvereniging St.Sebastianus en hengelsportvereniging St.Petrus.
Aan het einde van de film volgt een optocht met verenigingen van het dorp.

De film werd gedigitaliseerd en van commentaar voorzien met vermelding van een 400 tal namen van personen die in beeld komen.
Het beeldmateriaal werd bewerkt wat kwalitatief weer uitstekende beelden oplevert.
De achtergrondmuziek voor deze film wordt gecomponeerd door Kerani-music studio.com.  De opbrengst van de dvd is bestemd voor de Koninklijke Harmonie Lentekrans en Heemkundevereniging Roerstreek.
Wie in het bezit wil komen van de dvd kan vanaf 12 augustus tot 30 september bij voorkeur dit bestelformulier invullen.

De kosten bedragen bij vóór-inschrijving € 12,95 per dvd, te voldoen bij het afhalen van de dvd(‘s).

Op zondagmorgen, 27 september a.s. worden tussen 11:00 en 12:00 uur een aantal fragmenten uit deze film vertoond in het programma “Sjpek mit Eier” van de lokale omroep OR6, kanaal 41. Op de website van OR6 zijn tevens herhalingen van dit programma te zien. Ook TVellef zal filmfragmenten van deze dorpsfilm vertonen. Verdere informatie volgt in de weekbladen en op de website van www.roerstreekmuseum.nl.