Werkgroep Jaarboek

 jaarboeken heemkundevereniging roerstreek

 

DE KLEPPER
De Klepper is de nieuwsbrief van de Heemkundevereniging Roerstreek. Leden ontvangen het blad gratis. De Klepper verschijnt vier maal per jaar en bevat diverse artikelen die betrekking hebben op heemkundeonderwerpen uit de Roerstreek. Daarnaast staan er bestuursmededelingen in en aankondigingen van lezingen, excursies en dergelijke. U kunt de inhoud van de laatst verschenen Kleppers inzien in het museum en binnenkort ook in het digitale archief op deze website. Kopij voor de Klepper kunt u sturen naar chrit.stijnen@ziggo.nl.   

geen
De stapel jaarboeken
in bijna 50 jaar

JAARBOEK
Het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek verschijnt meestal in september. Het eerste jaarboek verscheen in 1969 zodat er inmiddels 48 delen zijn uitgebracht. Om het de lezers makkelijk te maken een bepaald artikel te zoeken, is een index van de eerste 30 jaarboeken samengesteld.

De Heemkundevereniging Roerstreek werd opgericht in 1967. Twee jaar later zag het eerste jaarboek het levenslicht. Na een ononderbroken reeks werkt de redactie in 2017 aan jaargang 49.
Het eerste jaarboek was uitgevoerd in zwart-wit en telde 176 bladzijden. De redactie bestond uit zeven leden en het boek werd gedrukt bij de Maas- en Roerbode in Roermond. 
Het jaarboek anno 2016 is uitgevoerd in full colour, telt de laatste vijf jaar circa 220 pagina’s en de vormgeving wordt verzorgd door DTP Graphic Products uit Panningen. De huidige redactie bestaat uit drie dames: Jacqueline Arts-Lebens, Annelies Goossens en Dorine Houbiers (secretaris) en uit drie heren: Thieu Steffanie, Fred Reihs (technische zaken) en Chrit Stijnen  (voorzitter).

geen
De presentatie van jaarboek 2016
in De Harch in Herkenbosch

Redacties wisselden elkaar af in die bijna 50 jaar, maar ze hadden steeds één doel voor ogen: jaarlijks een informatief en kwalitatief hoogstaand jaarboek uitgeven. Uitgangspunt daarbij wás en ís nog steeds om te putten uit het brede scala aan heemkundige onderwerpen betreffende de Roerstreek.  Onze streek blijkt een welhaast onuitputtelijke bron voor de auteurs die in het Jaarboek Roerstreek een prachtig platform vinden om hun bevindingen met de in heemkunde geïnteresseerde lezers te delen.

De redactie vergaderde voor het jaarboek 2016 zestien keer. Alle inzendingen van de auteurs worden nauwgezet gelezen en gecontroleerd op de juistheid van de inhoud en het taalgebruik. In samenspraak met de auteurs worden verbeteringen in het artikel aangebracht. Daarnaast is er ook een vijftal bijeenkomsten waarbij technische zaken de boventoon voeren: foto’s scannen, uitzoeken, beoordelen op kwaliteit en voorzien van een passend onderschrift en de bron vermelden. Samen aan een boek werken is een gezellige bezigheid en telkens moet de redactie concluderen: “We weten wel het een en ander over onze streek, maar telkens weten auteurs ons te verrassen met nieuwe vondsten.”

geen
Bestuurs- en redactieleden delen de
boeken uit tijdens de presentatie in 2016

Na een proces met drie drukproeven is het boek eindelijk klaar en vol trots presenteren het bestuur en de redactie in september/oktober het pasgeboren jaarboek in een van de kernen van ons werkgebied. Leden van de HVR kunnen het boek de volgende dagen afhalen in ons museum en na twee weken beginnen actieve leden de boeken te bezorgen in de naaste omgeving. Vragen aan de redactie en insturen van kopij kunnen naar jaarboek@roerstreekmuseum.nl.

Het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek verschijnt steeds begin mei. Het eerste jaarboek verscheen in 1969.

Index op trefwoord in de jaarboeken deel 1 t/m 30 (1969 t/m 1998)