De Noormannen in Limburg

LEZING: DE NOORMANNEN IN LIMBURG

In Limburg zouden Noormannen plunderend hebben rondgetrokken en zelfs in 882 een winterkamp hebben gehad bij Asselt. Dat is te lezen in historische bronnen en zou archeologisch zijn aangetoond door archeoloog J. H. Holwerda. Hij voerde in 1928-1929 opgravingen uit bij het kerkje van Asselt en vond daar sporen van het winterkamp. Inmiddels zijn we bijna honderd jaar verder en zijn de resultaten van die opgravingen opnieuw tegen het licht gehouden. Helaas is er  van die Noormannen geen spoor gevonden. Hoe heeft dat zo kunnen komen, waarom werd men op het verkeerde spoor gezet en waar waren die Noormannen dan wel? Allemaal vragen, waar Leo Verhart antwoorden op probeert te geven. Hij is oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en werkt aan een biografie over archeoloog Holwerda.

VROEGTIJDIG AANMELDEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres.
Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven. 

De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per persoon. (Let op: per 01-09-2019 is de bijdrage aangepast) Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.