De wolf in onze contreien

In het jaar 2000 werden er voor het eerst sinds meer dan honderd jaar weer wilde wolven geboren in Duitsland. Sinds die tijd bestudeert Wim Tegels de opmars van de wolf richting Wets-Europa en Nederland. Tien jaar geleden hield Tegels de eerste presentatie over de wolf. De uitleg dat de wolf ook de weg naar Nederland zou vinden, werd toen door velen als weinig realistisch gezien. In 2016 werd hij concreter: hij voorspelde dat zich in 2020 een roedel wolven zou vestigen in of nabij het Maas-Swalm-Nettepark, het gebied waarvan ook Nationaal Park de Meinweg deel uitmaakt. In 2018 werd er in Nederland van tenminste 8 verschillende wolven DNA aangetroffen. Wat is er eigenlijk bekend over de wolf, lopen er dadelijk echt wolven door Limburg en moeten we bang zijn voor de wolf? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde.

ROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres.
Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven. 

De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.