Kulturkampf en kloosters in Limburg

LEZING: KULTURKAMPF EN KLOOSTERS IN LIMBURG
Aan het eind van de negentiende eeuw streken maar liefst 45 Duitse kloostergemeenschappen op Limburgse bodem neer. Ook in de dorpen van de Roerstreek vonden Duitse kloosterlingen een (soms slechts tijdelijk) nieuw thuis. Zusters karmelietessen uit Neuss woonden tijdelijk op kasteel Frymerson in Sint-Odiliënberg en de Duitse franciscanen stichtten, na enige omzwervingen, in 1909 in Vlodrop hun college Sankt Ludwig.

De komst van de Duitse kloosterlingen had te maken met een strijd tussen de Pruisische overheid en de rooms-katholieke kerk in Duitsland die bekend is geworden als de Kulturkampf. Wat was de voorgeschiedenis van die strijd en waarin uitte het conflict zich? En waarom werden de pijlen juist op de kloosters gericht? En vervolgens: waarom vestigden zich zoveel Duitse kloostervluchtelingen in de Nederlandse provincie Limburg? En welke betekenis hebben zij hier gehad? Een belangrijk deel van de Duitse katholieke kerkgeschiedenis heeft zich namelijk op Limburgse bodem afgespeeld.

Peter Nissen, opgegroeid in Linne, is al sinds zijn lagere schooltijd lid van de Heemkundevereniging Roerstreek. Hij is kerkhistoricus en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij remonstrants predikant in Oosterbeek. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over de regionale geschiedenis van Limburg en Noord-Brabant, waaronder bijna twintig artikelen in de jaarboeken van de HVR.

VROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres.
Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven. 

De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.