Activiteiten

E Excursie | F Fietstocht | L Lezing | M Filmvoorstelling
R Rondleiding | S Symposium | W Wandeling | J Jubileumviering
Fietstocht Archeologische & historische fietstocht
Lezing Waar blijven de bevrijders
Lezing Huisslacht
Lezing Archeologie in de Roerstreek
Vrijwilligersbijeenkomst Nieuwjaarsborrel
Lezing Oorlogsherinneringen
Lezing What's in a name?
Lezing Lezing natuur Duits-Nederlands grensgebied
Lezing Lezing Geschiedenis IJzeren Rijn
Lezing Politionele acties in Nederlands-Indië

Presentatie Jaarboek 51

presentatie boek 51.jpg

In aanwezigheid van burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen, wethouder Snijckers van de gemeente Maasgouw en een groot aantal  leden, presenteerde Heemkundevereniging Roerstreek vrijdag 20 september haar 51e jaarboek. De eerste twee exemplaren werden uitgereikt aan Ton Wolswijk en Louis Op de Kamp, als waardering voor hun inzet tot behoud van de monumenten in Roerdalen en het tot stand komen van het herinneringsmonument voor oorlogsslachtoffers (1940-1945) in Vlodrop. Deze 51e editie wijdt er een artikel aan. Het derde exemplaar werd uitgereikt aan de burgemeester. In het zeer verzorgde jaarboek vindt men artikelen over flora en fauna in de Roerstreek, waaronder de libellen van de Roer, de wede en de hertshoornweegbree. In deze periode van herdenkingen rond 75 jaar vrijheid vindt men aansluitend Een dorp spat uit elkaar: Sint Odiliënberg, januari 1945 en Bombardement op Montfort in januari 1945. Er staan enkele artikelen in over de periode rond de Franse tijd, waaronder een bevolkingslijst uit 1796 uit Sint Odiliënberg, een 1100-jarig jubileum van de kerstening in onze regio dat pas na de Franse periode gevierd kon worden. Een artikel over Jacques Gisberts, Ramsj, gevonden beeldjes in Putbroek, waarom de naam Cleophas in Herten veel voorkomt, de eerste Herkenbosscher pastoors en kapelaans en een vloek in de prehistorie. Kortom, opnieuw een waardevol boek dat aan de rij van de vorige 50 boeken toegevoegd wordt. Leden van de HVR kunnen het boek afhalen tijdens de openingstijden van het museum. Het boek is in het museum te koop voor € 27,50.

Contact

Heemkundevereniging Roerstreek
Kerkplein 10
6077 AA  Sint Odiliënberg
info@roerstreekmuseum.nl
0475 532 895
NL90INGB 0002943417
NL96RABO 0138102562

 

Bezoekersinformatie

Openingstijden
dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur
zaterdag (van april t/m september) van 13.30 tot 17.00 uur
zondag van 13.30 tot 17.00 uur
maandagavond open huis van 20.30-22.30 uur
Toegangsprijzen
volwassenen € 2,- en jongeren tot 14 jaar € 0,50
leden HVR gratis
Van 1 oktober 2019 tot 30 oktober 2019 wordt gewerkt aan de  inrichting en opbouw van de tijdelijke tentoonstelling met als thema Onderduikers en verzet in de Roerstreek tijdens WOII
Het museum blijft in deze periode geopend voor het publiek; vanwege de werkzaamheden is de toegang dan gratis; een vrijwillige bijdrage is echter welkom!

Via Traiana

Via Traiana is de onofficiële naam van een Romeinse weg, die zowel over Duits als over Nederlands grondgebied loopt en globaal de route volgt van Aken, Heerlen, Brunssum, Broeksittard, Melick, Swalmen, Kaldenkirchen, Straelen en Pont naar Xanten. Onderzoekers hebben zich in het verleden met deze weg beziggehouden waardoor een globaal verloop van de weg bekend is. Uit het verloop van het tracé blijkt echter, dat ondanks het feit dat de weg op verscheidene plaatsen is teruggevonden, we van grote stukken van het tracé nog niet precies weten waar de weg gelopen heeft. Voor diverse onderzoekers - waartoe we ook de amateurarcheologen mogen rekenen - is dat onbevredigend. Zij willen de precieze locatie van de weg in het landschap vaststellen waarbij ze gebruik kunnen maken van de terreinkennis in hun werkgebied. Daarom zijn half februari 2019 enthousiaste amateurarcheologen van een drietal verenigingen een samenwerking aangegaan om kennis en ervaringen uit te wisselen, met als doel om het tracé van de Via Traiana beter in kaart te brengen en de belangstelling voor deze weg te vergroten. Dit zijn Echter Landj, De Heemkundevereniging Roerstreek en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Wil je deelnemen aan de werkgroep Via Traiana door kennis te delen of informatie uit te wisselen, neem dan contact op. Meer informatie vind je in de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven die je kunt downloaden. (Nieuwsbrief 1) (Nieuwsbrief 2)