Archeologische & historische fietstocht

Archeologische en historische fietstocht door de Roerstreek

In het  kader van de Nationale Archeologiedagen op 12 en 13 oktober heeft de Heemkundevereniging Roerstreek een fietsroute uitgezet die langs diverse archeologische en historische vindplaatsen voert.

Van archeologische vindplaatsen en opgravingen is meestal  in het terrein niets of nauwelijks meer iets zichtbaar, maar tijdens deze route wordt op diverse plaatsen verteld over de vondsten en opgravingen. Deze tocht begint om 13.00 uur bij het Roerstreekmuseum op het kerkplein in Sint Odiliënberg en eindigt bij het museum om ca. 17.00 uur.

De Roerstreek is een van de rijkste gebieden in Nederland waar archeologische vondsten zijn gedaan door amateur- en beroepsarcheologen. Vanaf de laatste ijstijden zijn er voorwerpen die mensen hebben achtergelaten en sporen van hun verblijf ontdekt. 

Niet alleen van rondtrekkende jager-verzamelaars en van huizen en stallen bouwende eerste boerenbevolkingen uit de steentijd zijn voorwerpen gevonden. Ook  uit  de brons- en ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege, volle en late middeleeuwen  hebben mensen hun sporen achtergelaten. De Roerstreek is kennelijk altijd een uitstekend leef- en woongebied geweest.

De route kun je hier downloaden 

Voor meer informatie zie: www.archeologiedagen.nl