Archeologie van de basiliek

De historicus Jaak Slangen uit Leiden, opgegroeid op Mortelshof in toen nog Linne, bespreekt in zijn presentatie gedetailleerd de archeologische geschiedenis van de kerkberg, de basiliek en de Mariakapel.    

Op 26 januari 1945, bijna 75 jaar geleden, blies de Duitse Wehrmacht de twee klokkentorens van de kerk van Sint Odiliënberg op, waardoor een groot deel van de kerk en de ernaast gelegen Mariakapel werden vernietigd. De verwoesting bood archeologen een unieke kans om opgravingen te doen. Die vonden in 1949 en 1950 plaats o.l.v. dr. P. Glazema en dr. J. Bogaers van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. De uitkomsten daarvan staan haaks op enkele negentiende-eeuwse opvattingen en er sneuvelden enkele heilige huisjes. In 2007 – bij het vijftigjarig jubileum van de verheffing van de kerk tot basiliek – werden op een studiedag de bevindingen van Glazema nog eens kritisch bekeken door prof. dr. Frans Theuws, hoogleraar middeleeuwse archeologie. Deze zaken en verschillende vondsten komen tijdens de presentatie uitgebreid aan de orde.

Jaak Slangen (Heerlen 1949), historicus in Leiden, was eerder lid van de Basiliekwacht, lid van de Commissie Kerkelijk Kunstbezit en medeorganisator van de studiedag en tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig jubileum van de basiliek van Berg in 2007. Eind 2016 verscheen van zijn hand: Diese heylighe berch inde schoen kercke. Een geschiedenis van de basiliek van Sint-Odiliënberg. Vorig jaar presenteerde hij in het Roerstreekmuseum een andere lijvige studie: Tussen gemeynte en landschapspark. Mortelshof. Zes generaties boeren op Mortelshof (1829-2005). Beide boeken zijn nog verkrijgbaar.

VROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres. Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperktVroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven.
De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.