Oorlogsherinneringen

Herinneringen worden mede levend gehouden door verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven, maar ook bijvoorbeeld door een monument, een herdenking en dagboeken. In de lezing stelt Barbara Beckers vragen aan de orde als: door wie worden deze herinneringen gedragen, wie geeft vorm aan het herdenken daarvan en welke monumenten worden er in deze grensstreek opgericht.

Barbara Beckers (Roermond, 1982) promoveerde in 2019 aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp “De oorlog, de grens en de herinnering. Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog in Roermond en omstreken”. Barbara is ook redactielid van De Spiegel van Roermond en bestuurslid van de Stichting Rura.

Onder het motto ‘dit mag nooit meer gebeuren’ wordt deze maanden op diverse manieren aandacht gevraagd voor gebeurtenissen uit WO2. Zo ook de tentoonstelling ‘Onderduikers en Verzet in de Roerstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog’ in het Roerstreekmuseum, nog te bezoeken tot 15 maart.

VROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN

Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres. Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven.
De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.