Nieuwe voorwerpen in bruikleen voor de tijdelijke tentoonstelling

Onlangs kreeg het Roerstreekmuseum twee voorwerpen in bruikleen. Zo gaf de kleindochter van de familie Bruekers - Peeters uit Posterholt een groep kerstfiguren in bruikleen die in 1944 door onderduikers in Posterholt gemaakt zijn om de verveling tijdens die periode van onderduiken tegen te gaan.

Het tweede object dat het Roerstreekmuseum in bruikleen kreeg is van de heer S. Conradi, kleinzoon van Henk Polak. Het betreft een oorkonde als dank aan zijn destijds ondergedoken grootvader Henk Polak voor zijn hulp aan ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen. De oorkonde is ondertekend door Dwight Eisenhower. Het is bijzonder dat we met deze voorwerpen onze tijdelijke tentoonstelling kunnen verrijken.