Verslag lezing over Sinterklaas

VERSLAG LEZING OVER SINTERKLAAS
door Alex Peeters


Op 21 november 2017 was er een interessante lezing over Sinterklaas door Annie Schreuders-Derks. De lezing was niet alleen informatief, maar ook doorspekt met veel humor én in het zuiverste Susters verteld.

Uit vrees dat het tanende licht in herfst en winter niet tot een nieuwe lente zou leiden, zijn veel legenden en gebruiken bewaard gebleven. Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar, herinnert ons er aan dat de behoeftige medemens geholpen moet worden. De kinderen die aan de deur vragen om snoep, verbeelden de bedelaars die in de rijkdom van de bewoners willen delen.

Nog veel ouder is de legende dat Wodan in de winter door het land rijdt en met zijn lans de donkerste plekken weer tot licht brengt om de mensen een goede oogst te kunnen geven.

Van Sinterklaas is historisch niets met zekerheid bekend, maar deze heilige wordt al vanaf de zesde eeuw vereerd. Aan de heilige Nicolaas worden talloze wonderen toegedicht en hij werd dan ook uitgeroepen tot patroon van veel bedrijfstakken; van prostituees tot ridders. De dankbaarheid van veel mensen die door de goedheiligman geholpen werden, maakte van Sint Nicolaas een Bill Gates van de vierde eeuw. Hij laat anderen ook delen in deze welvaart en deelt de dag voor zijn sterfdag cadeautjes uit aan diegenen die deze verdiend hebben.

Met enkele gedichten bracht zij bij de aanwezigen herinneringen boven aan eigen Sinterklaasfeesten in een tijd dat Piet nog gewoon zwart mocht zijn.

Door OR6 werden video-opnamen gemaakt, die op een zondagochtend in december uitgezonden zullen worden in het programma Sjpek mit Eier.