Openstelling priorij Thabor

OPENSTELLING PRIORIJ THABOR

Op zondag 15 april 2018 vindt in Sint Odiliënberg een uniek muzikaal festijn plaats onder de titel “Een carrousel van muziek rondom de kerk door de eeuwen heen”. De organisatie berust bij Heemkundevereniging Roerstreek.

Het publiek kan van 13.00 tot 17.30 uur genieten van diverse soorten muziek, een muziekgeschiedenis door de eeuwen heen. De drie historische en sfeervolle locaties aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg zijn uitermate geschikt voor deze muzikale reis door de tijd: de basiliek met orgel, de naastgelegen Mariakapel en de kloosterkapel van Priorij Thabor.

Het klooster is speciaal voor dit evenement door de kanunnikessen van het H. Graf opengesteld. De zusters gunnen het publiek hiermee een blik in hun kloosterleven en in ruimten die normaal gesloten blijven, zoals de oude kloosterkamers. In het klooster kunnen drankjes en hapjes genuttigd worden. Voor de liefhebbers wordt er vanaf 18.00 uur een kloosterdiner geserveerd in de refter van de priorij. Voor opgave van het diner, zie informatie hieronder.

Ook kunt u die middag het 10e-eeuws reliekengraf onder het priesterkoor van de basiliek bezoeken, evenals de grafkelder van de priesters van Sint Odiliënberg op het kerkhof en een bezoek brengen aan het Roerstreekmuseum, gelegen aan de voet van de basiliek.

Kaarten voor dit evenement zijn op 15 april vanaf 13.00 uur voor € 7,50 te koop in het Roerstreekmuseum. Gerard Sars verzorgt om 13.30 uur in de basiliek een inleiding over de muziekuitvoeringen. Het muzikale programma start om 14.00 uur. Deelname aan de vespers om 17.00 uur in de basiliek vormt de afsluiting van de muzikale middag.

Voor de liefhebbers wordt er vanaf 18.00 uur een kloosterdiner geserveerd in de refter van de priorij. Aangezien er voor dit diner een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, dient men hiervoor in te schrijven door overmaking van € 37,50 per persoon op bankrekening NL96 RABO 0138 1025 62 t.n.v. Heemkundevereniging Roerstreek, o.v.v. kloosterdiner. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Er is enorme belangstelling, er zijn op dit moment nog slechts vijf plaatsen beschikbaar. Schrijf dus gauw in!