SYMPOSIUM: Duurzaam erfgoed; analoog erfgoed in een digitale wereld

SYMPOSIUM: Duurzaam erfgoed; analoog erfgoed in een digitale wereld

St. Odiliënberg | kasteel Aerwinkel | 14 september 2017

http://www.kasteelaerwinkel.eu/uploads/images/visuals/visual-park-achterzijde-1.jpg
       

 

 

 


U kunt dit programma ook downloaden en eventueel printen.     

De huidige doelgroep van de meeste culturele instellingen is veelal opgeleid zonder digitale hulpmiddelen, waar parate kennis belangrijk gevonden werd. Toekomstige doelgroepen zijn opgegroeid met digitale hulpmiddelen en voor hen is het gebruik van de juiste zoekmachine belangrijker dan parate kennis. De schermpjes die zij gebruiken geven die toegang tot informatie geven maar ook tot sociale interactie en vermaak. De implicaties van deze verandering voor de collectie, presentatie, benadering van de doelgroep dienen onderzocht te worden en dit symposium wil een bijdrage leveren aan dit onderzoek.

Inleiders uit diverse disciplines: Sander Duivestein, Joop de Jong, Agnes Vugts, Riemer Knoop en Tom Doesborg (moderator) zullen ook de groepsdiscussies leiden.

http://www.kasteelaerwinkel.eu/uploads/images/Gasterij/photo_R00.jpgHet symposium zal gehouden worden op donderdag 14 september in de gerenoveerde Tiendschuur van het Kasteel Aerwinkel in Posterholt, één van de eerste architectonische projecten van Pierre Cuypers. De deelnemers zullen met koffie en vlaai ontvangen worden. Het programma begint om 10.00 uur en het informele napraten begint om 16.30 uur. De kosten van deelname, inclusief ontvangst, lunch en borrel bedragen € 25,-. Inschrijven kan tot 31 augustus 2017.

Het initiatief van de Heemkundevereniging Roerstreek wordt gesteund en mede georganiseerd door het Huis van de Kunsten Limburg, de Federatie Musea Limburg en de LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond.

PROGRAMMA IN HET KORT
09.30 uur | ontvangst met koffie en vlaai
10.00 uur | inleiding en lezingen
12.30 uur | lunch
14.30 uur | lezing, groepsdiscussies en conclusies
16.30 uur | borrel

Tom Doesborg - redacteur volkscultuur/vastelaovend bij L1, studeerde Journalistiek in Tilburg en is sinds 1991 werkzaam bij de regionale publieke omroep van Limburg. In cultuurprogramma’s besteedt hij regelmatig aandacht aan historie en met name aan archeologie. Ook bij uitzendingen van grote cultuurevenementen, zoals vastelaovesprogramma’s, werkt hij op de voor- en achtergrond mee. Doesborg is lid van de AVL, bekijkt in zijn vrije tijd graag hoogtekaarten op AHN.nl (voorkeur: AHN2 ruw-hillshade) en raapt wel eens wat op van de grond.

Sander Duivestein - spreker, trendwatcher, internetondernemer, adviseur, auteur en columnist over de impact van nieuwe technologie. Uit naam van VINT (het Verkennings Instituut Nieuwe Technologie van ICT-dienstverlener Sogeti) schreef hij in de afgelopen jaren meerdere boeken en rapporten over onder andere het Internet of Things, Wearables, Big Data, Social Media, Mobile, Cloud Computing en de economische crisis. Naast bovengenoemde onderzoeken omvat zijn expertise de volgende onderwerpen: blockchain, robots, technologische werkloosheid, platform economie, wearable computing, kunstmatige intelligentie, privacy, countercultures, NBIC, singulariteit en Quantified Self. Hij is regelmatig in de traditionele media te bewonderen. Zijn opinie omtrent nieuwe technologie is terug te vinden in dag- en weekbladen, op radio en op televisie. Zo was hij afgelopen jaar onder andere te gast in Pauw en Witteman, Brandpunt en Nieuwsuur. In 2015 was hij genomineerd voor trendwatcher van het jaar.

Joop de Jong - Studeerde geschiedenis  en promoveerde (1985) in Utrecht. Hij is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Maastricht waar hij onder andere de masteropleiding kunst, cultuur en erfgoed  en de minor kunst, cultuur en musea initieerde. Eerder werkte hij voor de universiteiten in Utrecht, Rotterdam en Leiden, en Macalester College (VS) University College Dublin (Ierland). Hij leidde een groot aantal onderzoeksprojecten op het terrein van cultuur- en erfgoededucatie, cultuurparticipatie en cultuur- en erfgoedbeleid, en is bestuurslid van het Maastricht Center for Arts, Culture, Conservation and Heritage (MACCH). In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was hij als adviseur nauw betrokken bij de productie van een viertal (analoge) historische televisieseries van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). In 1998 schreef hij in opdracht van de ANWB  Cultureel erfgoed en nieuwe media.

Agnes Vugts - CEO erfgoedprojecten, lid provinciale erfgoedcommissie (België), Lid Nederlands Verbond. Zij houdt haar lezing over het zoeken van vele musea naar de waarde en het belang van hun collecties in de huidige tijd. In mijn huidige praktijk kom ik veel bij musea die via een collectiewaarderingstraject het belang en de verhalen van hun eigen collectie weer boven water willen krijgen.  Ik merk daarbij dat het perspectief erg verschillend kan zijn van waaruit er naar de collectie kan worden gekeken en dat een ander perspectief enorm verschil in waardering kan geven. 

Riemer Knoop - heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed, door functies bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 biedt zijn adviesbureau Gordion oplossingen op het gebied van beleidsontwikkeling, communicatie en strategie. Vanuit zijn ervaring met kentheoretische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken uit zijn eigen adviespraktijk reflecteert hij in het lectoraat vooral op de dynamiek waarin erfgoed ontstaat. Knoop was verbonden aan de Mahidol University te Bangkok als visiting professor in cultural heritage and museum studies van het Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA).

INSCHRIJVING
Het symposium ‘Analoog erfgoed in een digitale wereld’ is een initiatief van Heemkundevereniging Roerstreek en wordt georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg, de Federatie Musea Limburg en de LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond.

http://www.kasteelaerwinkel.eu/uploads/images/fotokasteel.jpgMeld aan via het inschrijfformulier op de website van Huis voor de Kunsten Limburg, uiterlijk 31 augustus 2017.

De kosten van deelname - inclusief ontvangst, lunch en borrel - bedragen € 25,-. Er bestaat de mogelijkheid voor een shuttledienst à € 5,-, station Roermond-Aerwinkel v.v. Betaling op NL98 RABO 0310 2688 93 t.n.v. Stichting 50 jaar Heemkundevereniging Roerstreek o.v.v. symposium. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname, betalingsbewijs en uw entreekaart.

Aangezien de deelname beperkt is tot 100 personen zal deelname bevestigd worden op volgorde van inschrijving. Conclusies en aanbevelingen ontvangt u per e-mail in de week na het symposium.