Werkgroep Numismatiek

munten in de Roerstreek


GOUDEN MUNTSCHAT IN ROERSTREEK
Uitspraken als 'Geld moet rollen' en 'Alles draait om de centen' worden overal gehoord. Hoe men daar ook over wil denken, geld blijft natuurlijk als betaalmiddel de brandstof van elke hedendaagse samenleving. Ook in de Roerstreek heeft in de loop der eeuwen heel wat geld gerold. Op een enkel Keltisch muntje na zijn de oudste munten die in de Roerstreek gevonden zijn, van Romeinse herkomst. De Romeinen brachten het eerste geld naar de Roerstreek. Bij de herinrichting van de Vlootbeek werd in 2009 in Montfort een Romeinse muntschat ontdekt bestaande uit 65 zilveren denarii en 6 gouden aurei.

Van alle munten is een exacte replica gemaakt die in een aparte vitrine worden tentoongesteld. De muntvondst kan geplaatst worden in het jaar 69 na Chr., het zogenaamde Vierkeizerjaar. Mogelijk heeft een Romeinse legionair zijn geld verborgen bij schermutselingen tussen plaatselijke stammen en de Romeinse bezetters die in het jaar 69 hebben plaatsgevonden tijdens de zogenaamde Bataafse opstand (zie jaarboek Roerstreek 2010: Uit het moeras opgedoken; de vondst van een Romeinse muntschat in Montfort).

In een andere vitrine zijn munten uit latere perioden te zien. De Roerstreek heeft in de loop der eeuwen deel uit gemaakt van wisselende staatkundige territoria. Daarom is hier ook een groot aantal verschillende munten in gebruik geweest. Gedurende lange perioden waren munten van verschillende herkomst gelijktijdig in omloop. Zo werden er rond 1800 gelijktijdig Gelderse, Gulickse, Luikse en Napoleontische munten als betaalmiddel gebruikt. Daar kwamen vanaf 1815 ook nog de munten van het Koninkrijk der Nederlanden bij.

In de jaren dertig van de negentiende eeuw behoorde de Roerstreek korte tijd tot België. In die tijd werden ten overvloede ook nog Belgische munten gebruikt. In 1840 werden de Nederlandse munten door een omvangrijke geldsanering hoofdbetaalmiddel. In de jaarboeken Roerstreek 2013 en 2014 is in twee delen het artikel 'Duizend-en-één munten' opgenomen, een inventarisatie van gedurende een periode van ruim 8 jaar op akkers langs een gedeelte van de Duitse grens gevonden muntjes. 

Over andere muntvondsten in de Roerstreek is zeer uitvoerig geschreven in verscheidene jaarboeken. Met name Toon van Pol heeft veel kennis van munten in de jaarboeken doen belanden. In het jaar van de opening van het museum kon er ook direct een zwarte bladzijde aan de HVR-geschiedenis worden toegevoegd: in de nacht van vier op vijf september 1974 werd namelijk bij een inbraak in het museum de muntencollectie ontvreemd. De uitgebreide collectie, waarin enkele zeer zeldzame munten zaten, bleek al snel voorgoed verdwenen te zijn.

U kunt met deze werkgroep contact opnemen middels het contactformulier. Kies in het formulier de juiste werkgroep.