Lezing Limburgse streektaal

LIMBURGSE STREEKTAAL
Ook in 2018 wordt de Limburgse streektaal nog volop gesproken. Er wordt in het dialect gezongen en geschreven. We lezen het op straat en horen het op het toneel.  Maar wat verstaan we nu eigenlijk precies onder de term Limburgs? In deze lezing wordt ingegaan op de overeenkomsten én de verschillen die we in het Limburgs aantreffen. Ook de verschillende dialectgebieden en hun kenmerken passeren de revue. Daarbij krijgt het Oost-Limburgs, waar het dialect van de Roerstreek deel van uit maakt, speciaal de aandacht. De avond wordt afgesloten met de ‘Limburgsquiz’. De aanwezigen kunnen hun parate kennis van het Limburgs testen. Ton van de Wijngaard is afkomstig uit Eygelshoven en studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hier werkte hij ook als wetenschappelijk medewerker mee aan de samenstelling van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Momenteel is hij als streektaalfunctionaris verbonden aan het Huis voor de Kunsten.

VROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres.
Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven. 

De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.