Algemeen

DE VERENIGING IN DE PERS

Historie komt tot leven | 21-06-2017 | 1Roerdalen | Wie op zaterdag 1 of zondag 2 juli een bezoek brengt aan Sint Odiliënberg loopt grote kans oog in oog komen te staan met Romeinen, Bourgondiërs, Noormannen, de staatstroepen van Willem van Oranje, de Franse strijders van Napoleon of de Duitse, Engelse en Amerikaanse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. De jubilerende Heemkundevereniging Roerstreek houdt dat weekend namelijk een groots historisch schouwspel in het kader van het 50-jarig bestaan. Liefst 250 figuranten laten beide dagen de historie herleven. Lees het artikel.

Historische Schauspiele AZ 23.6.2017.jpg

Historische Schauspiele locken nach St. Odiliënberg | 23-06-2017 | Aachener Zeitung regio Aachen, Heinsberg en Düren | Rheinische Post | Lees het artikel.

 

Vergrijzing redt  heemkunde | 11-05-2017 | De Limburger | Wetenschappelijk verantwoord bezigzijn en tegelijk de ‘gewone mens’ aanspreken. Dat is de opgave voor de jubilerende Heemkundevereniging Roerstreek. Dat betekent aandacht voor de kerstening van het Maasdal maar ook voor de zilveren aardbeving. In Sint Odiliënberg dondert en knettert het in het eerste weekeinde van juli. Dan worden in de schaduw van de basiliek de nodige veldslagen uitgevochten. We zien dan gevechten uit de Spaanse tijd, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog. Lees het artikel.

Vijf mille voor heemkunde | 13-04-2017 | De Limburger | Het Heemkundemuseum in Sint Odiliënberg krijgt van de gemeente Roerdalen 5.000 euro subsidie voor uitbreiding van de schatkamers. Dat is ongeveer een vijfde van het bedrag dat het museum nodig heeft. Voorzitter Jack Geraeds had graag gezien dat de gemeente wat guller was geweest, maar is desalniettemin tevreden met de bijdrage. Lees het artikel.

Roerstreek wil erkenning | 30-01-2017 | De Limburger | Vijftig jaar heeft Heemkundevereniging Roerstreek inmiddels op de teller. 2017 wordt een feestjaar voor de vereniging, maar het feestgedruis gaat wel gepaard met zorgen over de toekomst van de heemkunde. Lees het artikel.

 

 

FIETSROUTES
Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) viert in 2017 haar 50-jarig jubileum en dat moet gevierd worden. Daarom biedt de HVR iedereen gratis fietsroutes aan.
HVR-lid Piet van de Venne voert je met zijn fietstochten niet alleen langs de mooiste landschappelijke plekjes van de Roerstreek, maar ook langs monumenten en punten van aandacht. Omdat de Roerstreek zo gevarieerd is en zoveel moois en interessants te bieden heeft, was het onmogelijk alles in één route uit te brengen. Daarom zijn er drie verschillende routes gemaakt. De routes én de kaart kunnen hieronder gedownload worden. Een luxe gedrukte jubileumuitgave is te koop in het museum.

1. De Merovingers (ongeveer 37 km)
    routebeschrijving en kaart
2. De Maas (ongeveer 38 km)
    routebeschrijving en kaart
3. Everzwijn (ongeveer 42 km)
    routebeschrijving en kaart

BOEKEN
Heemkundevereniging Roerstreek bezit een bibliotheek van boeken en tijdschriften op een breed terrein van onderwerpen, vooral toegespitst op het gebied van de heemkunde en de geschiedenis van de Roerstreek. Deze werken worden - onder voorwaarden - alleen aan HVR-leden uitgeleend. Antiquarische werken, naslagwerken en periodieken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel worden ingezien tijdens de openingstijden van het museum. Inzage geldt ook voor niet-leden.

KERKREGISTERS EN BURGERLIJKE STAND
Het betreft hier kopieën van de kerkregisters van een aantal Roerstreekdorpen zoals die in het RHCL van Maastricht aanwezig zijn. Ook is er een aantal registers van de Burgerlijke Stand aanwezig.

BIDPRENTJES
In de loop der jaren is het bidprentjesarchief door diverse schenkingen behoorlijk gegroeid. De gegevens van ruim 180.000 bidprentjes zijn inmiddels in de computer ingevoerd.

OUDE DAG- EN WEEKBLADEN
Van de Maas- en Roerbode (later dagblad De Limburger) zijn vanaf 1949 de meeste jaargangen aanwezig. Een lijst met de aanwezige jaargangen is in de maak.

TRANCHOTKAARTEN
Deze kaarten werden ten tijde van Napoleon vervaardigd op een schaal van 1:20.000. De recente druk heeft dezelfde schaal als de normale topografische kaarten (1:25.000). Uit de vergelijking van de Tranchotkaart met de huidige topografische kaart zijn de grote veranderingen in het landschap zichtbaar. De kaarten van Midden-Limburg en ruime omgeving zijn aanwezig.