Activiteiten

E Excursie | F Fietstocht | L Lezing | M Filmvoorstelling
S Symposium | W Wandeling | J Jubileumviering
Wandeling Langs de Roer
Excursie Excursie Langewehe (D) en Nideggen (D)
Jubileumviering HISTORISCHE SCHOUWSPELEN
Jubileumviering BILL BAKER'S BIG BAND
Jubileumviering HISTORISCHE SCHOUWSPELEN
Wandeling Archeologische vondsten in de Roerstreek
Fietstocht Monumenten en natuur
Wandeling Archeologische vondsten in de Roerstreek
Fietstocht fietstocht: monumenten en natuur
Symposium SYMPOSIUM: Duurzaam erfgoed; analoog erfgoed in een digitale wereld
Lezing De graven van Loon en de Maaslandse kunst
Lezing Begraafcultuur in Roermond 1870-1940
Lezing Sinterklaas
Filmvoorstelling filmvoorstelling Operatie Blackcock
Filmvoorstelling filmvoorstelling: Operatie Blackcock

Roerstreekmuseum

Roerstreekmuseum
Roerstreekmuseum

Het Roerstreekmuseum, dat eigendom is van de Heemkundevereniging Roerstreek, is gelegen naast de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg (5 kilometer ten zuiden van Roermond).

 

 

 

 

 

GRATIS FIETSROUTES

Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) viert in 2017 haar 50-jarig jubileum. Heemkunde is o.a. het verzamelen van kennis over de eigen streek. Middels tentoonstellingen in het museum aan het Kerkplein in St. Odiliënberg wordt kennis over de Roerstreek verspreid. Maar natuurlijk kun je ook van deze kennis genieten door een wandeling of een fietstocht te maken door de Roerstreek. Piet van de Venne heeft voor de HVR mooie en interessante tochten uitgewerkt.

RABO-clubkascampagne

STEUN DE HVR MET DE RABO-CLUBKASCAMPAGNE
Ook in 2017 heeft Rabobank Roermond/Echt besloten dat de leden van de bank bepalen, hoe het gereserveerde bedrag van € 175.000,- als steun voor de bij de bank ingeschreven verenigingen verdeeld zal worden. Zowel de Heemkundevereniging Roerstreek als de Stichting 50 jaar Heemkundevereniging Roerstreek staan ingeschreven in deze campagne.

Abonneer op

Contact

Heemkundevereniging Roerstreek
Kerkplein 10
6077 AA Sint Odiliënberg
Tel. (0475) 53 28 95

 

E-mail

Algemeen: info@roerstreekmuseum.nl
Genealogie: genealogie@roerstreekmuseum.nl

Openingstijden

Dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur
Maandagavond Open Huis van 20.30-22.30 uur